Badanie: 30 proc. pacjentów przyjmuje leki po upływie terminu ważności

40 proc. ankietowanych zawsze sprawdza wygląd i konsystencję leku przed jego zastosowaniem. 30 proc. przyjmuje leki po upływie terminu ważności – takie są wyniki badania studentem SUM.