Energa Operator w innowacyjnym europejskim projekcie

Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gmina Przywidz, Energa Operator oraz firma Stay-On wspólnie wypracują rozwiązania integrujące różne elementy systemu energetycznego i nowe jednostki wytwarzania energii odnawialnej na potrzeby społeczności lokalnych. Działania prowadzone będą jako część europejskiego projektu SERENE, dofinansowanego przez UE w ramach programu „Horyzont 2020”. Start polskiego obszaru projektu ogłoszony został 20 maja 2021 podczas spotkania w Przywidzu.