KGHM wyprodukował więcej miedzi i srebra niż przewidywano

W okresie styczeń-kwiecień 2021 roku produkcja miedzi oraz srebra Grupy KGHM Polska Miedź kształtowała się powyżej poziomu przewidzianego w budżecie na ten okres, natomiast sprzedaż miedzi była nieznacznie niższa w relacji do planu. W odniesieniu do analogicznego okresu 2020 roku zanotowano wzrost produkcji miedzi.