Koszt tylko przy amortyzacji bądź sprzedaży

Można odliczyć od przychodu stratę z tytułu niezamortyzowanej wartości inwestycji w obcym środku trwałym. Co innego, gdy podatnik nieodpłatnie pozostawi w cudzym budynku zamontowane w nim własne środki trwałe – stwierdził dyrektor KIS.