Leki zagrożone wywozem: amantadyna nie będzie już dodatkowo monitorowana

Z 383 pozycji leków objętych zakazem wywozu obowiązującego od 12 maja wykreślono 131, a dodano 26 nowych. Usunięte pozycje to w dużej mierze leki stosowane w chorobach płuc oraz w terapii COVID-19.