Litwa: Kilkaset osób w akcji solidarności z Białorusią

Kilkaset osób wzięło udział w sobotę wieczorem w akcji solidarności z białoruskim społeczeństwem obywatelskim zorganizowanym w centrum Wilna na placu Łukiskim w rocznicę zatrzymania Siarhieja Cichanouskiego.