Mołdawia: Rozpoczęły się przedterminowe wybory parlamentarne

W Mołdawii rozpoczęły się przedterminowe wybory parlamentarne, w których startuje ponad dwadzieścia sił politycznych, ale główna walka stoczy się między partiami związanymi z prezydent Maią Sandu i jej oponentem Igorem Dodonem.