NIA w sprawie serwisu: są kwestie, które budzą wątpliwości

Naczelna Izba Aptekarska poinformowała Fundację, która uruchomiła serwis farmaceuta.pl o obowiązku informacyjnym RODO – obowiązek ten w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą, spoczywa na administratorze.