Poznań: Poszukująca ropy i gazu firma przyznała, że przez błąd pracownika naruszono teren chroniony ujęcia wody

Poszukująca ropy i gazu firma Geofizyka Toruń przyznała, że jej pracownik w sposób niezamierzony rozstawił sprzęt badawczy na ogrodzonym terenie będącym strefą ochrony ujęcia Mosina-Krajkowo – głównego źródła wody aglomeracji poznańskiej.