Rekrutacja 2021 w GUMed. Ilu chętnych na studiowanie farmacji?

Najpopularniejszy na GUMed okazał się kierunek lekarsko-dentystyczny, na który o jedno miejsce starały się ponad 23 osoby (23,2 os. na miejsce, 1 088 kandydatów).