Tabela kursów średnich NBP nr 138: A: NBP: 2021

Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2021-07-20