Więcej czasu na rozliczenie umów za 2020 rok

Przedłużenie możliwości wypłaty szpitalom zaliczek 1/12 kwoty zobowiązania określonej w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w III kwartale 2021 r. – przewiduje skierowany do ogłoszenia w poniedziałek projekt rozporządzenia MZ.