Zapalenia mięśnia sercowego i zapalenia osierdzia. Zmiana w ulotkach szczepionek

Komisja Europejska poinformowała o zmianie Charakterystyki Produktu Leczniczego, oznakowaniu opakowań i ulotki dla pacjenta szczepionki przeciw covid-19 firm Pfizer i Moderna.