Apator podsumował I kwartał 2021 rok. Zysk pod wpływem zdarzenia jednorazowego

Grupa Apator w I kwartale 2021 r. osiągnęła przychody na poziomie 224,5 mln zł, czyli niemal takim samym jak rok wcześniej notując zysk EBITDA w wysokości około 70 mln zł i zysk netto na poziomie 41,4 mln zł wobec 33,2 mln zł zysku EBITDA i 17,3 mln zł zysku netto rok wcześniej. Tak duży wzrost to głównie efekt zdarzenia o charakterze jednorazowym, czyli sprzedaży nieruchomości Apator Powogaz w Poznaniu – wynika z informacji podanych przez Apatora.