GIF wznawia inspekcje planowe i o wydanie certyfikatów jakości

Główny Inspektor Farmaceutyczny wznawia przeprowadzanie inspekcji na wniosek o wydanie certyfikatu Dobrej Praktyki Wytwarzania lub Dobrej Praktyki Dystrybucji oraz inspekcje planowe.