Joanna Muszała-Ciałowicz wkrótce przestanie zarządzać muzeum

Po 22 latach nastąpi zmiana na stanowisku dyrektora Muzeum w Raciborzu.