Konsultacje w sprawie połączeń kolejowych z Warszawy w kierunku Nasielska

PKP Polskie Linie Kolejowe zamierzają zwiększyć ofertę kolei w komunikacji regionalnej i dalekobieżnej z Warszawy w kierunku Nasielska. Ruszył drugi etap konsultacji z mieszkańcami. Wykonawca dokumentacji przedprojektowej do 7 lipca zbiera informacje.