Mała liczba urodzeń i dużo ludzi starszych- to wyzwania ochrony zdrowia

Rząd opublikował nowe mapy potrzeb zdrowotnych. Wynika z nich, że w obliczu starzejącego się społeczeństwa, coraz mniejszej ilości urodzeń spowodowanych m.in. niepłodnością, dramatycznie będzie brakowało lekarzy. Obecnie jest ich w Polsce 130 tys., z czego 24 proc. to emeryci.