Minister Zdrowia: z KPO usunięte zostaną zapisy dotyczące centralizacji szpitali

Reforma szpitalnictwa: nie ma mowy o przejęciu wszystkich szpitali przez państwo. Nie czeka nas zatem na pewno proces centralizacji. Chodzi o formułę zarządczą, pozwalającą realizować cele ministra zdrowia.