NCBR: 362 mln zł na rozwój rolnictwa 4.0. Ogłoszenie wyników konkursu „Szybka Ścieżka – Agrotech”

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ogłosiło wyniki konkursu „Szybka Ścieżka – Agrotech”. Dofinansowanie w łącznej wysokości ponad 362 milionów złotych przyznano 54 projektom.