Samodzielność farmaceuty a decyzje biznesowe przedsiębiorcy. Jak to pogodzić?

Nowe kompetencje farmaceutów i wzmocnienie ich roli w systemie opieki zdrowotnej zawarte w UoZF mają wpływ na dotychczasowe relacje na linii farmaceuta i zatrudniający go przedsiębiorca apteczny.