Szybka ścieżka rejestracji dla aducanumabu. To pierwszy taki lek

Przyspieszone zatwierdzenie leku w chorobie Alzheimera oparte jest na danych z badań klinicznych wykazujących wpływ aducanumabu na redukcję złogów amyloidu beta.