Top Secret wciąż napędza wyniki Redanu

Mimo utrzymującej się trudnej sytuacji w branży odzieżowej Redanowi udało się w I kwartale 2021 r. poprawić wyniki. Pozytywny wpływ na to miała przede wszystkim zmiana zasad współpracy z Top Secret oraz zwiększenie sprzedaży zagranicznej produktów tej marki.