Wyroby medyczne: zmiany w portalu AP-ZZ przy zlecanu do realizacji

Podczas pobierania zlecenia do realizacji nie będą automatycznie podpowiadane informacje o potwierdzeniu prawa do świadczeń zawarte na zleceniu.